Online Qeydiyyat

055 448 28 62050 721 15 81012 564 13 64

DipIFR təlimi!

Beynəlxalq Təlim və Layihə Mərkəzi sizləri DipIFR təliminə dəvət edir. Təlimin sonunda rəsmi imtahanda iştirak edərək, beynəlxalq sertifikat əldə etməklə yanaşı, Peşəkar mühasib sertifikat imtahanının I mərhələsindən də müvəffəq ola bilərsiniz.

Təlim proqramı:

- Maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq standartlarına giriş 
- Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdimatı haqqında - - Konseptual Əsaslar 
- MUBS (İAS) 1 Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi 
- MUBS (İAS) 8 Uçot siyasətləri, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər 
- MHBS (İFRS) 15 Alıcılarla müqavilələr üzrə Gəlir 
- MUBS (İAS) 2 Mal-material ehtiyatları 
- MUBS (İAS) 16 Əsas vəsaitlər 
- MUBS (İAS) 20 Hökumət subsidiyalarının uçotu və dövlət yardımı haqqında məlumatın açıqlanması 
- MUBS (İAS) 23 Borclar üzrə məsrəflər 
- MUBS (İFRS) 16 İcarə müqavilələri 
- MUBS (İAS) 38 Qeyri-maddi aktivlər 
- MUBS (İAS) 40 İnvestisiya mülkiyyəti 
- MUBS (İAS) 41 Kənd təsərrüfatı 
- MUBS (İAS) 36 Aktivlərin qiymətdən düşməsi 
- MUBS (İAS) 37 Qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti aktivlər
- MHBS (İFRS) 6 Təbii ehtiyatların kəşfiyyatı və qiymətləndirilməsi 
- MUBS (İAS) 21 Valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri 
- MHBS (İFRS) 2 Pay alətləri əsasında ödəniş 
- MHBS (İFRS) 8 Əməliyyat seqmentləri 
- MUBS (İAS) 12 Mənfəət vergiləri 
- Maliyyə alətləri (İAS 32, İFRS 7, İFRS 9) 
- Maliyyə alətləri (İAS 32, İFRS 7, İFRS 9)
- MHBS (İFRS) 3 Müəssisələrin birləşməsi 
- MUBS (İAS) 28 Asılı və birgə müəssisələrə investisiyaların uçotu 
- MUBS (İAS) 33 Səhm üzrə mənfəət 
- MHBS (İFRS) 11 Birgə razılaşmalar 
- MHBS (İFRS) 5 Satış üçün nəzərdə tutulmuş uzunmüddətli aktivlər və dayandırılmış fəaliyyətlər 
- MUBS (İAS) 10 Hesabat tarixindən sonrakı hadisələr 
- MUBS (İAS)24 Əlaqəli tərəflər haqqında məlumatın açıqlanması 
- MHBS (İFRS)1 MHBS-nin ilk dəfə tətbiq edilməsi/Konsildasiyya haqqında ilkin mlumat 
- MHBS (İFRS) 10 Konsolidasiya olunmuş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat (balans) 
- MHBS (İFRS) 10 Konsolidasiya olunmuş məcmu mənfəət və zərər haqqında hesabat(mənfəət və zərər,kapitalda dəyişiklik haqqında hesabat) 
- Sınaq imtahanı 
- Final imtahanı 
Cəmi: 104 saat


Təlimçi: Elvin Abdullayev

Təhsili
- Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (Mühasibat uçotu və audit) - Bakalavr. - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 
(Maliyyə MBA) – Magistratura
- Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 
(Mühasibat uçotu və audit) – PHD

Kurslar 
- ACCA DipİFR (English) 
- ACCA F-7
- Training of trainers – İsveç
- İstanbul İşletme Enstitüsü – Genel muhasebe (İstanbul)
- İstanbul İşletme Enstitüsü - Finansal Yönetim (Istanbul)
- ACCA – F1- F2- F3- F4 
- Infoteam –SAP training (İstanbul)
- IAB (LEVEL 3 DIPLOMAS in ACCOUNTING and ADVANCED BOOK- KEEPING)

Yerli və xarici ölkələrdə çap edilmiş məqalələri

2015-ci il . Maliyyə və uçot jurnalı – “Müəssisənin gəlirləri və onların qiymətləndiriliməsinin bəzi məsələləri”
2016-cı il . Maliyyə və uçot jurnalı – “Hesablama metodu əsasında gəlirlərin və xərclərin idarəetmə uçotunda əks etdirilməsi metodikası”
2016-cı il. UNEC – “Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı: nailiyyətlər və perspektivlər”
2017-ci il . Ukrayna Respublikası – “Методика оптимизации доходов и расходов предприятия”
2018-ci il.Azərbaycan Universiteti “İpək yolu ”jurnalı – “ İFRS 15 İFRS 15 “Müştərilərlə müqavilələr üzrə gəlirlər ”standartı və onun uçotda əks etdirilməsi.
2018-ci il. Odlar Yurdu Universiteti “ Elmi pedoqoji xəbərlər” jurnalı- YENİ QƏBUL EDİLMİŞ “ İFRS 16 – İCARƏ ” STANDARTI VƏ ONUN UÇOTDA ƏKS ETDİRİLMƏSİ.
2018-ci il .Muhasib.az sayti – Yeni “ İFRS 16” STANDARTI.
2018-ci il .Muhasib.az sayti – Yeni “ İFRS 15” STANDARTI.
2018-ci il .Muhasib.az sayti – Yeni “ IAS 36 – İCARƏ ” STANDARTI.
2019-cu il İCLEL (Beynəlxalq konfrans) - Methods of optimization of income and expense of the organization.

İş təcrübəsi :
01.08.2001 - “Azərzərgər” Sənaye İstehsalat birliyi (mühasib) 
01.05.2004 - “Aksesuar İnşaat” firması (aparıcı mühasib)
14.10.2004 - “Azəralüminium” ASC (aparıcı mühasib) 
14.02.2006 - bu günə kimi “Azercell Telekom” MMC (aparıcı mühasib)

Təlimin ödəniş məbləği: 1350 AZN (Qiymətə bütün növ dərs vəsaitləri daxildir)

Qeyd: İştirakçılara rəsmi imtahan qeydiyyatı zaman dəstək veriləcəkdir.

Qeydiyyat : 
http://btlm.az/Registration/

Əlaqə vasitələrimiz:
 055 448 28 62
 012 564 13 64
info@btlm.az
 Aşıq Molla Cümə küç.138, Nərimanov rayonu

 

;