Online Qeydiyyat

055 448 28 62050 721 15 81012 564 13 64

AutoCad

AutoCad

Həftədə: 2 dəfə / 90 dəq

Qrup: 130 AZN / ay

 

Dünyada ilk dəfə ABŞ-da 1982-ci ildə Beynəlxalq AutoDesk şirkəti tərəfindən hazırlanan və günümüzə qədər inkişaf etdirilən və hal-hazırda mühəndisliyin müxtəlif sahələrində istifadə edilən AutoCAD proqramına tələb günü-gündən artmaqdadır.

Təlim zamanı AutoCAD proqramında sərbəst işləmə bacarıqları əldə ediləcək və əlavə olaraq real layihələrlər üzərində mexanika, inşaat, memarlıq və dizayn, metal-konstruksiya, elektrik və elektronika və digər sahələrə aid eskizlər AutoCAD proqramı vasitəsi ilə hazırlanacaq və praktiki tətbiqlər ediləcəkdir. Təlimi bitirdikdən sonra işlədiyiniz və ya işləyəcəyiniz iş yerlərində sizi digərlərindən fərqləndirəcək bacarıqlar əldə edəcək və professional şəkildə layihələr hazırlaya biləcəksiniz. Təlim AutoCAD 2017-yə əlavə olunan yeni xüsusiyyətlər və ilkin anlayışlarla başlayacaqdır.

 

Təlimin modulları aşağıdakılardır:

Giriş

 

Ümumi məlumat

 

İştirakçıların istəyinə uyğun təlim modullarına əlavələrin təyin edilməsi

 

AutoCAD interfeysinin tanıdılması, parametrləri və təşkili

2D AutoCAD (İki ölçülü eskizlərin hazırlanması)

 

İşçi sahəsinin təşkili

 

Çizgi əmrləri (Draw menusu)

 

Düzəlişlərin verilməsi (Modify menyusu)

 

Görünüşlər (view commands)

 

Utilities menusu, dəqiqlik və həsaslıq göstəriciləri

 

Bloklar, dinamik blokların və atributların əlavə edilməsi

 

Şablonların hazırlanması

 

Dizayn mərkəzi (design center, tool palets)

Layerlərin əlavə edilməsi, idarəsi və istifadəsi və bloklar

 

Cizgi tipi, cizgi rəngi və cizgi qalınlığının təşkili

 

Təbəqələrin istifadəsi

AutoCAD perspektiv çizgilərin hazırlanması metodları

 

İzometrik

 

Dimetrik

 

Aksanometrik

AutoCAD text

 

Yazı stilinin təşkili

 

Single line text və Multi line text əmrləri

 

İstənilən ölçüdə yazıların və formaları

 

Layihə məlumatları üçün başlıqların hazırlanması (Title blocks)

Ölçülərin və müsaidələrin hazırlanması (Dimensions)

 

Eskizlərin ölçüləndirilməsi

 

Ölçü formalarının ayarlanması

 

Müsaidə ölçülərinin verilməsi (Tolerances)

Plot and Publish

 

Planın hazırlanması

 

Eskizi plana uyğunlaşdırmaq

 

Kağızların çap edilməsi

 

Printerin təşkili

 

Layihənin digər formatlarda yazılması (Pdf, jpg, png)

AutCAD 3D qatı modelləmə (3D Solid Modeling)

 

Qatı modelləməyə giriş

 

3D görünüşlər

 

Qatı modelləmə əmrləri

 

Model modifikasiya əmrləri

 

Kəsiklər və görünüşlər

Materialların verilməsi və Render

 

Render- giriş

 

İşıq və kölgələrin təşkil olunması

 

Materialların əlavə edilməsi və modellərə tətbiqi

 

Ətraf mühitin təşkili

 

Kameraların əlavə edilməsi

 

Render, şəkillərin əldə olunması və keyfiyyətinin artırılması

 

Kamera animasiyaları

3D layouts (plan)

 

2D və 3D modellərin ümumi plana əlavə edilməsi

 

3D modellərdən avtomatik kəsiklərin və görünüşlərin əldə olunması

 

3D modellərin İzometrik, Prespektiv, Aksanometrik görünüşlərinin kamera ilə əldə olunması

 

04. Modellərin fərqli və ya eyni ölçüdə tək planda (layout) çapa hazırlamaq

AutoCAD layihə üzərində iş

 

Layihə 1. (2D eskiz layihəsi)

                - Layihənin 2 həftə əvvəlcədən təyin olunması

                - İştirakçılar layihə üzərində tətbiqlərə 2 həftə əvvəldən başlayır və həmin müddət ərzində yarana biləcək hər hansı çətinlikdə təlimçi tərəfindən kömək göstərilir.

                - Layihənin nəticəsi və çap edilməsi

 

Layihə 2. (3D modelləmə layihəsi)

                - Layihənin 2 həftə əvvəlcədən təyin olunması

                - İştirakçılar layihə üzərində tətbiqlərə 2 həftə əvvəldən başlayır və həmin müddət ərzində yarana biləcək hər hansı çətinlikdə təlimçi tərəfindən kömək göstərilir

                - Layihənin yekunlaşdırılması və vizual görünüşünün verilməsi

 

Təlimə daxildir:

  •   İnstruktor ilə daimi əlaqə və sualların onlayn verilməsi imkanı
  •   Video izahların hazırlanması
  •   Dərs vəsaitləri, tətbiqi tapşırıqlar
  •   Kursu müvəffəqiyyətlə bitirənlərə sertifikatın verilməsi

 

 

;