Online Qeydiyyat

055 448 28 62050 721 15 81012 564 13 64

Fransız dili

Həftədə: 3 dəfə

Həftəlik: 3 saat 

Qrup: 3-5 nəfər 

Fərdi: 200 AZN /aylıq, Qrup: 100 AZN /aylıq

Fransız dili- (le français, la langue française)  — fransızların,  Belçikanın, İsveçrənin  (əsasən Romandiyanın fransız dilli hissəsində), Kanadanın fransız dilli əhalisinin danışıq dili, Fransanın və bir sıra ölkələrin rəsmi dilidir.

Müasir fransız dilində 26 hərf, 35 səs vardır. Onlardan on beşi sait, iyirmisi isə samit səsdir. Fransız dili səslərinin azərbaycan dilinin müvafiq səslərindən başlıca fərqi ondadır ki, fransız səsləri daha aydın və gərgin tələffüz edilir, sözlərin sonunda belə samit səslər karlaşmır.

;