Online Qeydiyyat

055 448 28 62050 721 15 81012 564 13 64

IELTS

Pre-IELTS - 

Müddət: 3 ay

Həftədə: 2 dəfə

Həftəlik: 3 saat

Qrup: 120 AZN / aylıq

 

IELTS - 

Müddət: 3 ay

Həftədə: 2 dəfə

Həftəlik: 3 saat

Qrup: 140 AZN / aylıq

IELTS dərslərinə intermediate seviyyəsini tamamlayan  şəxslər qoşula bilər.

 

IELTS (The International English Language Testing System) imtahanı ingilis dili biliyinin beynəlxalq səviyyədə yoxlanılması – dil biliyi səviyyəsini təsdiq etmək üçün işlənib hazırlanmış qiymətləndirmə sistemidir.

Bu imtahan Böyük Britaniya, Avstraliya, Kanada, ABŞ, Yeni Zelandiyanın bir çox universitet, hökumət təşkilatları, eləcə də Avstriya, Almaniya, Fransa, İrlandiya, Hollandiya, İsveçrə, Niderland, İsrail, Honkonq, Cənubi Afrikanın tədris müəssisələri tərəfindən tanınmışdır.

IELTS imtahanı Amerika, Avropa, Asiya, Avstraliya, Yeni Zelandiya, Cənubi Afrikanın kollec və universitetlərində təhsil almaq, Böyük Britaniya, Kanada, Avstraliya, Yeni Zelandiyaya immiqrasiya, xaricdə işə düzəlmək üçün lazımdır.  

IELTS testi bütün dil vərdişlərini yoxlayır – dilin başa düşülməsi, danışıq dili, oxu və yazı. Oxumaq və yazmaq üçün tapşırıqlar “Akademik” təhsil modulu və “Ümumi təyinat” modulu arasında seçim zərurətini nəzərdə tutur. 

IELTS testi dörd hissədən ibarətdir:  

  • Dilin başa düşülməsi— şifahi danışıq dilinin başa düşülməsinin yoxlanması (Listening); 
  • Oxu (Reading); 
  • Yazı (Writing); 
  • Müsahibə, danışıq (Speaking).

Testin nəticələri 2 il müddətində qüvvədədir.

 

;