Online Qeydiyyat

055 448 28 62050 721 15 81012 564 13 64

Java

 

Müddət: 3 ay

Zaman: 12 saat/ ay

Qiymət: 200 AZN/ ay ( qrup şəklində)

 

·        Giriş

o   Java nədir?

o   Javanın tarixi

o   Javanın xüsusiyyətləri

·        Javanın quraşdırılması

o   Javanın yüklənməsi

o   PATH dəyişkənin quraşdırılması

o   Tərtib və icrası

·        Javanın əsasları

o   Sintaksis

o   Hello World!

o   Java’da şərhlər

o   Javada açar sözlər

o   Konvensiv adlandırma

·        Məlumat növləri və dəyişənlər

o   Məlumat növləri

o   Referans məlumat növləri

o   Dəyişkənlər

·        Qərar qəbul etmə

o   If(əgər) ifadəsi

o   If(əgər) .. else(deyilsə) ifadəsi

o   If(əgər) .. else(deyilsə)...If(əgər) pillələri

o   İç-içə If(əgər) .. else(deyilsə) ifadələri

o   Keçid(Switch) ifadəsi

·        Təkrarlanma(Döngü)

o   While Təkrarı

o   do..while Təkrarı

o   for Təkrarı

o   Mükəmməl for Təkrarı

·        Arrays

o   Array nədir?

o   Arrayin yaradılması

o   Arraylərin başlanğıc qiymətləndirilməsi

o   Array ölçüsü

o   Array qiymətlərini əldə etmək

o   Təkrarlı Array

o   Çox ölçülü Arraylar

·        Siniflər(Classes)

o   Javada sinif(class) nədir?

o   Javada sinifin tanıdılması

o   Metodlarla siniflər

o   Siniflər və obyektlər

·        Konstruktorlar

o   Konstruktorlar nədir?

o   Javada parametrləşdirilmiş konstruktor

o   Konstruktor və Metod arasındakı fərq

·        Metodlar

o   Javada metod nədir?

o   Metod əldə etmək və dəyişmək

o   Metodlarn geri nəticə göndərmə növü

o   Çoxlu geri nəticə göndərmə ifadələri

o   İstisna deklarasiya

o   Metodun çağrılması

o   Javada metod aşırı yüklənməsi

o   Metod üstünlüyü

o   “Super” açar sözünün istifadəsi

·        Varislik (Inheritance)

o   Varislik nədir

o   Extends açar söz

o   Varisliyin növləri

o   Sadə varislik

o   Çox təbəqəli varislik

o   Hiyerarxik varislik

o   Hibrid varislik

o   Niyə javada çox saylı varislik dəstəklənmir

;