Online Qeydiyyat

055 448 28 62050 721 15 81012 564 13 64

Müəssisə və təşkilatlar üçün təlimlər və məsləhət xidmətləri

KATALOQU ENDİR

MÜƏSSİSƏ VƏ TƏŞKİLATLAR ÜÇÜN TƏLİMLƏR VƏ MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ MÖVZULARI:

 1. Marketinqin Əsasları
 2. Mükəmməl Müştəri Məmnuniyyəti
 3. İdarəetmənin Təməl Əsasları
 4. Şirkətdaxili Münasibətlər və Məsuliyyət

 5. Şirkət Mədəniyyəti və İş Etikası

 6. Orta  Səviyyə Menecerlər  üçün İqtisadi Analiz

 7. Ünsiyyətdə Bədən Dili

 8. Zamanın İdarəedilməsi 

 9. Tədarük Zənciri Menecmenti və Qiymətləndirilməsi

 10. Statistik Təhlil 

 11. MS Excel Proqramının Biznes Yönümlü İstifadəsi

 12. Telefonda Təsirli Danışıq Metodları

 13. Biznesdə İnformasiya Sistemləri İdarəedilməsi

 14. ECDL ( European Computer Driving Licence) 

 15.  Qeyri Maliyyəçilər üçün Maliyyə

 16. Azərbaycan Respublikasında Vergi Uçotu Sahəsində Konsultasiya Xidmətləri
 17. Layihələrin İdarə Olunması

 18. İnsan Resurslarinin İdareedilməsi Üzrə Sertifikat Proqramı
 19. İnsan Resurslarının İdarəedilməsi Sisteminin Qurulması Layihəsi

 20. Maliyyənin idarəedilməsi- Sertifikat Proqramı

 21. Büdcə Təşkilatları üçün Milli Mühasibatlıq Uçotu Standartları üzrə Təhlil proqramı

 22. Şirkət Rəhbərləri üçün Makro İqtisadi Trendlər

 23. Ehtiyatların İdarəedilməsi

 24. Mühəndislər üçün Autocad

 25. Solidworks

 26. Kameral Vergi Yoxlama Səbəbləri və Yaranmış Uyğunsuzluqların Aradan Qaldırılması

 27. Anti-Böhran Tədbirləri və Böhran Zamanı İdarəetmə

 28. Maliyyə Resurslarından Səmərəli İstifadə Etmə və Pul Axınlarına Nəzarət

 29. Praktik Layihə İdarəetməsi

 30. Forex Texniki Təhlil Təlimi

 31. Sorğu Dizaynı Təlimi

 32. Qiymətli Kağızlar Hüququ

 33. Sığorta Hüququ

 34. Səhmdar Cəmiyyət

 35. Sahibkarlıq Hüququ
 36. Əmtəə Nişanları Hüququ
 37. Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət

 38. Business English
 39. Təqdimat Bacarıqları

 40. Azərbaycan Məhsulunun İxrac Logistikasi

 41. Logistika

 42. Sürücülər üçün Aktiv Təhlükəsizlik qaydaları

 43. 1C Mühasibatlıq
 44. 1C Ticarət və Anbar
 45. Kiçik sahibkarlıq subyektlərində vergi uçotunun aparılması qaydaları 
 46. ACCA 
 47. Sığorta Fəaliyyətinin Əsasları
 48. SƏTƏM (Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi, Ətraf Mühit)
 49. Peşəkar Vergi Mütəxəssisi Hazırlama Təlimi
 50. Peşəkar Mühasib və Vergi Mütəxəssisi Hazırlama Təlimi
 51. Çağrı Mərkəzi
 52. Yeni Başlayanlar üçün HR Təlimi
 53. Orta Səviyyə HR Menecerlər üçün Təlim
 54. Korporativ Planlama Təlimi
 55. Performans Menecmenti
 56. Dəyişən şərtlərdə böhranın idarə edilməsi və satış təlimi
 57. Dijital Marketinq Təlimi
 58. Əmək haqqının hesablanması təlimi
 59. İctimai elmlərdə tədqiqat metodları və elmi tədqiqat bazarlarından effektiv istifadə imkanları təlimi
 60. Elektrik Mühəndisliyi Təlimi
 61. PMP Exam Prep Course Program

 62. Satış Texnikaları
 63. Fərdi inkişaf təlimləri
 64. Biznesə psixoloji hazırlıq 
 65. Effektiv təsir etmə (razısalma) texnikaları
 66. Danışıq aparma texnikaları
 67. Bədən dili
 68. Gömrük və Vergi təlimi
 69. Operations Management
 70. Mühasibatlıq üzrə yeni təlim proqramı
 71. Ekonometrik Modelləşdirmə və Proqnozlaşdırma Təlimi
 72. Daxili nəzarət şöbəsi üçün satınalmalarla bağlı təlim 
 73. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə dair təlim 
 74. Təchizat Zəncirinin İdarəedilməsinin əsasları

 

;