Online Qeydiyyat

055 448 28 62050 721 15 81012 564 13 64

Oracle

 

 

Beynəlxalq Təlim və Layihə Mərkəzi Oracle Verilənlər bazası ilə əlaqədar aşağıdakı kursları sizə təklif edir  

Oracle DB əsasları (Administration 1 və Administration 2)   2 ay  200 AZN/aylıq 
Oracle DB səmərəliliyin artırılması (Performance Tuning)  1 ay  200 AZN/aylıq   
Oracle DB Cluster Administrasiyasi (Real Application Cluster)  1 ay  200 AZN/aylıq
Oracle Data Guard-ın qurulması və tənzimlənməsi  1 ay  200 AZN/aylıq  
Oracle SQL proqramlaşdırma dilinə giriş  1 ay   200 AZN/aylıq
Oracle PL/SQL proqramlaşdırma dilinə giriş  1 ay  200 AZN/aylıq 
Oracle SQL və PL/SQL proqramlaşdırılması  1 ay  200 AZN/aylıq 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Oracle Certified Professional (OCP) sertifikatına hazırlıq kursun 3 aylıq, SQL, Admin 1 və Admin 2 kurslarından ibarət, sırf sertifikasiya imtahanına hazırlıq kursudur. Kurs boyunca bütün dərs praktiki məşğələlər üzərində keçirilir və tələbələrin biliklərinin artırılması üçün ev tapşırığı olaraq müxtəlif məsələlər verilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Oracle Certified Master (OCM) sertifikatı əsasən master sertifikatına hazırlaşan və ya orta təcrübəyə malik olub praktiki biliklərini artırmaq istəyənlər üçün nəzərdə tutulub. Kursun müddəti 2 aydır. Bu müddət ərzində Oracle Verilənlər bazasının əsasını təşkil edən 9 fərqli kursun materialı sürətlə keçirilib yüzlərlə praktiki məşğələlər ediləcək. Bu kursu bitirdikdən sonra sizin OCM imtahanına hazırlığınızın böyük sürətlə irələləmk ilə yanaşı, böyük həcmli və həyati əhəmiyyətli kritik verilənlər bazasının idarə etməyiniz asanlaşacaq.                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                          

;