Online Qeydiyyat

055 448 28 62050 721 15 81012 564 13 64

Web Development kursları

Müddət: 3 ay

Zaman: 12 saat/ aylıq

Qiymət: 200 AZN/ aylıq ( qrup şəklində)

Kursun proqramı:                                                                                                                                                                           

1. PHP Teoriya: "ƏSAS ANLAYIŞLAR VƏ YANAŞMALAR"                                                                                                                    

 

Proqramlaşmanın teoretik əsasları. Bu kursda veb proqramçı üçün ən vacib olan fundamental biliklərin materialları yer alır.                                                                                                                                                                                             

1.1 Web nədir?                                                                                                                                                                           

Giriş. İş ortamının ayarlanması, proqramların qurulması. Veb saytın işləyişinin ümumi prinsipləri ilə tanışlıq.                                                                                                                                                                                                      

1.2 Əsaslar Fundamental biliklər. Məşğələdə php teqlər, dəyişənlər, operatorlar, konstanlar və s. öyrənilir.   ədədlər, kəsr ədədlər, sətrlər, massivlər... Məşğələdə elementar tiplər, massivlər və onlarla işləmə qaydaları öyrədilir.                                                                                                                                                                   

1.4 Şərt operatorları. Şərti operator (budaqlanmaq operatorları) - sizin arsenalda çox vacib alətdir. Məşğələdə şərti operatorlar, onların iş prinsipləri, onlarla işləmə qaydaları geniş izah olunur.                                                                                           

1.5 Döngülər. Döngülər müəyyən edilmiş kodları dəfələrlə icra etmək üçün nəzərdə tutulub. Bu dərs sizə döngünün nə olduğu bütövlüklə başa salacaq. Belə ki, döngünün bütün 4 növü üzrə geniş izah verir.                                                      

1.6 İstifadəçi funksiyaları. Şəxsi funksiyalarımızı yazmağı öyrədir. Məşğələdə funksiyanın yazılma və çağrılma qaydalarını öyrədir. Maraqlananlar üçün rekursiv funksiyaların işləyişi barədə nümunələr də var.                                                             

1.7 Hazır imkanlar. Yaxşı proqramlaşdırmaq - təkcə öz kodlarını yaza bilmək deyil, həmçinin hazır həlləri də istifadə etmək bacarığıdır. PHP-nin hazır quraşdırılmış çox sayda alətləri var. Məşğələdə yeri gəlmişkən sətirlərlər, massivlərlə, tarixlə və s. işləmək üçün quraşdırılmış imkanlara baxılır.                                                                                                                    

1.8 HTTP - davamı. Formalar saytda formalar - saytla istifadəçi arasında məlumat mübadiləsinin əsasıdır. Veb proqramçı üçün formaların necə işlədiyini başa düşmək çox vacibdir. Bu məşğələdə keçilən dərs özündə faydalı teoretik məlumatı özündə saxlayır. Həmçinin praktikada formalar necə istifadə olunduğu göstərilib.                               

1.9 Cookie Cookie - istifadəçinin kompyuterində saxlanılan verilənlər fraqmentidir. Məşğələdə brauzerin (client) bu məlumatları niyə və necə istifadə etdiyi nəzərdən keçirilir.                                                                                                               

1.10 Sessiyalar. Sessiyalar istifadəçi haqda məlumatın serverdə müvəqqəti faylda saxlanması üçün nəzərdə tutulub. Məşğələdə sessiyanın işləmə prinsipləri və təyinatları nəzərdən keçirilir.                                                                                                 

1.11 Verilənlər bazası #1. Müasir veb saytın verilənlər bazasız işləməsini düşünmək çox çətindir. Məşğələ verilənlər bazasının ümumi prinsiplərinə həsr olunub. Bundan başqa daha çox verilənlər bazasının yaradılması və proyektləndirilməsinə diqqət ayrılıb.                                                                                                                                                         

 

1.12 Verilənlər bazası #2. Verilənlər bazası ilə işləmək üçün xüsusi dil - SQL dili istifadə edilir. Dərsdə SQL dilində sorğuların yazılmasının əsasları, bu sorğuların PHP vasitəsilə verilənlər bazasına göndərilməsi və nəticələrin qəbulu izah olunur.                                                                                                                                                                              

1.13 Obyektyönlü proqramlaşdırma #1. OOP - hal-hazırda proqramlaşdırmada ən populyar yanaşmadır. Məşğələdə biz bu konsepsiya ilə tanış olacayıq. Əsas anlayışlar nəzərdən keçirilir: klaslar və obyektlər, həmçinin digər imkanlar.                                                     

1.14 Obyektyönlü proqramlaşdırma #2. OOP-da ikinci addım. Əsas ideyanın və konsepsiyanın öyrənilməsi: törəmə, inkapsulyasiya.                                                                                                                                                              

1.15 Obyektyönlü proqramlaşdırma #3. OOP-da növbəti əsas mexanizm - Polimorfizm. Polimorfizmin işləmə prinsipini və onun mənasını anlamaq üçün çox yaxşı nümunələr var.                                                                                                                          

1.16 Obyektyönlü proqramlaşdırma #4. OOP-la son məşğələ. Burada növbəti imkanlar öyrənilir: tipin idarəsi, interfeyslər və abstrakt klaslar.                                                                                                                                                                                              

1.17 Proyektləşdirmənin şablonları, kodlaşdırmanın standartları. Dərs iki hissədən ibarətdir: 1) Kodlaşdırmanın əsasları - bu sizin işinizi komfortlaşdıracaq və kolleqalarınızla ümumi dil tapmağa kömək edəcək bir şeydir. 2) Proyektləşdirmənin şablonu - Tipik proqramlaşdırma probleminə ən yaxşı həllər.                                                                                                              

1.18 MySQL                                                                                                                                                                     

1.19 HTML5                                                                                                                                                                                                                                                     

1.20 JavaScript                                                                                                                                                                   

1.21 CSS3 Veb brauzerlər serverdən HTML teqlər alır və onların əsasında istifadəçinin kompyuterində onun başa düşəcəyi görüntü yaradır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

A. Bu dərsdə HTM teqlərlə tanış olacağıq.                                                                                                                                                                                                                                         

B. PHP Praktika: "İnternet-mağazanın yaradılması" kursun davamıdır. Teoretik əsasları bitirdikdən sonra öyrənilmiş bilikləri daha da dərinləşdirmək məqsədilə real proyektin yaradılması nümunəsində praktika keçiləcək.                                                                                                                                                                                                                                                   

;