Online Qeydiyyat

055 448 28 62050 721 15 81012 564 13 64

Windows Server 2012

Müddət: 3 ay

Zaman: 12 saat / aylıq

Qiymət: 150 AZN / aylıq ( qrup şəklində)

Qrup: 5-8 nəfər

 

1. 1.      Windows Server Məhsulları Haqqında                                                                                                                                                                         

· İlkin tanışlıq                                                                                                                                                                          

· Windows Server 2012/R2 Yeniliklər                                                                                                                                                                  

· Rol və xüsusiyyətləri                                                                                                                                                                     

· Qurulma metodları    

                                                                                                            

1. 2.      İnfrastrukturun Hazırlanması & Şəbəkənin Tənzimlənməsi                                                                                                                                                               

· İPv4 / İPv6 haqqında ümumi tanışlıq                                                                                                                                                                  

· Şəbəkə xidmətləri haqqında                                                                                                                                                                      

· DHCP - çalışma mexanizması, xüsusiyyətləri                                                                                                                                                                         

· LAB : DHCP - sazlanması                                                                                                                                                                        

· LAB : DHCP – tənzimlənməsi (funksionallıqlar)                                                                                                                                                                    

· LAB : DHCP – dayanıqlılığın təmini        

                                                                                                 

1. 3.      İnfrastrukturun Hazırlanması & Şəbəkənın Tənzimlənməsi                                                                                                                                                    

· DNS - çalışma mexanizması, xüsusiyyətləri                                                                                                                                                                           

· LAB : DNS – sazlanması     

                                                                                                           

1. 4.      File & Print Xidmətlərinin İncələnməsi                                                                                                                                                                        

· File Server və Print Server xidməti haqqında ümumi tanışlıq                                                                                                                                                                     

· İstifadəçi Hüquqları & İcazə, qadağaların incələnməsi                                                                                                                                                                     

· LAB : File Server – sazlanması                                                                                                                                                                          

· LAB: Print Server –sazlanması, tənzimləmələr                                                                                                                                                                      

· LAB : FSRM - sazlanması                                                                                                                                                                        

· LAB : Printer, qovluqların paylaşılması & təhlükəsizliyi

                                                                                                

1. 5.      Active Directory Xidmətlərinin İncələnməsi                                                                                                                                                                          

· Domain xidməti haqqında ümumi tanışlıq                                                                                                                                                                    

· İstifadəçi, Qruplar & Hüquqlar, icazə, qadağaların incələnməsi                                                                                                                                                                  

· Group Policy haqqında ümumi tanışlıq                                                                                                                                                                         

· LAB : AD DC - Sazlanmalar (Tam)                                                                                                                                                                   

· LAB : Tənzimləmələr (funksionallıqlar)                                                                                                                                                                       

· LAB : Migration, Seizing                                                                                                                                                                          

· LAB : Group Policy  

                                                                                                                      

1. 6.       Təhlükəsizlik Həlləri                                                                                                                                                                      

· Firewallar haqqında                                                                                                                                                                        

· NPS xidməti haqqında                                                                                                                                                                    

· VPN / IPSec / DirectAccess həlləri haqqında                                                                                                                                                                      

· LAB : VPN xidmətləri                                                                                                                                                                                                                   

1. 7.      Windows Deployment Xidmətlərinin İncələnməsi                                                                                                                                                                           

· WDS haqqında ümumi tanışlıq                                                                                                                                                                          

· LAB : WDS - sazlanması                                                                                                                                                                          

· LAB : WDS– tənzimləmələr     

                                                                                             

1. 8.      Windows Server Update Xidmətinin İncələnməsi                                                                                                                                                                  

· WSUS haqqında ümumi tanışlıq                                                                                                                                                                        

· LAB : WSUS - sazlanması                                                                                                                                                                       

· LAB : WSUS – tənzimləmələr                                                                                                                                                                           

· LAB : WSUS – GP tətbiqlər       

                                                                                                     

1. 9.       Windows Backup Xidmətinin İncələnməsi                                                                                                                                                                   

· Backup xidməti haqqında tanışlıq                                                                                                                                                                      

· Planlamalar                                                                                                                                                                  

· LAB : Sazlanması                                                                                                                                                                          

· LAB : Backup / Restore əməliyyatları                                                                                                                                                                           

;